Money.pl

Prawo

Akty prawne

Ujednolicone akty prawne

Konwencja dotycząca pomocy i opieki społecznej, podpisana pomiędzy Polską a Francją w Warszawie, dnia 14 października 1920 r. (zatwierdzona ustawą z dnia 11 maja 1922 r.)
Konwencja dotycząca pomocy i opieki społecznej, podpisana pomiędzy Polską a Francją w Warszawie, dnia 14 października 1920 r. (zatwierdzona ustawą z dnia 11 maja 1922 r.)
Sygnatura:Dziennik Ustaw 1923 nr 48 poz. 329
Tytuł:Konwencja dotycząca pomocy i opieki społecznej, podpisana pomiędzy Polską a Francją w Warszawie, dnia 14 października 1920 r. (zatwierdzona ustawą z dnia 11 maja 1922 r.)
Data ogłoszenia:1923-05-09
Treść ujednolicona tego dokumentu nie jest dostępna.
Treść niejednolitą można znaleźć na stronie: Dziennik Ustaw - rok 1923 nr 048 poz. 329