Money.pl

Prawo

Akty prawne

Ujednolicone akty prawne

Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 23 lutego 1999 r. w sprawie nadania statutu Powszechnej Kasie Oszczędności - bankowi państwowemu
Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 23 lutego 1999 r. w sprawie nadania statutu Powszechnej Kasie Oszczędności - bankowi państwowemu
Sygnatura:Dziennik Ustaw 1999 nr 21 poz. 189
Tytuł:Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 23 lutego 1999 r. w sprawie nadania statutu Powszechnej Kasie Oszczędności - bankowi państwowemu
Data ogłoszenia:1999-03-12
Data wejscia w życie:1999-03-27
Treść ujednolicona tego dokumentu nie jest dostępna.
Treść niejednolitą można znaleźć na stronie: Dziennik Ustaw - rok 1999 nr 021 poz. 189