Money.pl

Prawo

Akty prawne

Ujednolicone akty prawne

Konwencja w sprawie znakowania plastycznych materiałów wybuchowych w celu ich wykrywania, podpisana w Montrealu dnia 1 marca 1991 r.
Konwencja w sprawie znakowania plastycznych materiałów wybuchowych w celu ich wykrywania, podpisana w Montrealu dnia 1 marca 1991 r.
Sygnatura:Dziennik Ustaw 2007 nr 135 poz. 948
Tytuł:Konwencja w sprawie znakowania plastycznych materiałów wybuchowych w celu ich wykrywania, podpisana w Montrealu dnia 1 marca 1991 r.
Data ogłoszenia:2007-07-27
Data wejscia w życie:2006-11-25
Treść ujednolicona tego dokumentu nie jest dostępna.
Treść niejednolitą można znaleźć na stronie: Dziennik Ustaw - rok 2007 nr 135 poz. 948