Money.pl

Prawo

Akty prawne

Ujednolicone akty prawne

Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i Rządem Arabskiej Republiki Syryjskiej o współpracy kulturalnej, podpisana w Damaszku dnia 18 lutego 1973 r
Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i Rządem Arabskiej Republiki Syryjskiej o współpracy kulturalnej, podpisana w Damaszku dnia 18 lutego 1973 r
Sygnatura:Dziennik Ustaw 1975 nr 5 poz. 26
Tytuł:Umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i Rządem Arabskiej Republiki Syryjskiej o współpracy kulturalnej, podpisana w Damaszku dnia 18 lutego 1973 r
Data ogłoszenia:1975-02-19
Treść ujednolicona tego dokumentu nie jest dostępna.
Treść niejednolitą można znaleźć na stronie: Dziennik Ustaw - rok 1975 nr 005 poz. 26