Money.pl

Prawo

Akty prawne

Ujednolicone akty prawne

Umowa między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Ludową Republiką Bułgarii o pomocy prawnej i stosunkach prawnych w sprawach cywilnych, rodzinnych i karnych, podpisana w Warszawie dnia 4 grudnia 1961 r
Umowa między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Ludową Republiką Bułgarii o pomocy prawnej i stosunkach prawnych w sprawach cywilnych, rodzinnych i karnych, podpisana w Warszawie dnia 4 grudnia 1961 r
Sygnatura:Dziennik Ustaw 1963 nr 17 poz. 88
Tytuł:Umowa między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Ludową Republiką Bułgarii o pomocy prawnej i stosunkach prawnych w sprawach cywilnych, rodzinnych i karnych, podpisana w Warszawie dnia 4 grudnia 1961 r
Data ogłoszenia:1963-04-20
Treść ujednolicona tego dokumentu nie jest dostępna.
Treść niejednolitą można znaleźć na stronie: Dziennik Ustaw - rok 1963 nr 017 poz. 88