Money.pl

Prawo

Akty prawne

Ujednolicone akty prawne

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej I Sportu z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie stypendiów doktorskich i habilitacyjnych
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej I Sportu z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie stypendiów doktorskich i habilitacyjnych
Sygnatura:Dziennik Ustaw 2005 nr 115 poz. 965
Tytuł:Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej I Sportu z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie stypendiów doktorskich i habilitacyjnych
Data ogłoszenia:2005-06-29
Data wejscia w życie:2005-07-14
Treść ujednolicona tego dokumentu nie jest dostępna.
Treść niejednolitą można znaleźć na stronie: Dziennik Ustaw - rok 2005 nr 115 poz. 965