Money.pl

Prawo

Akty prawne

Ujednolicone akty prawne

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 marca 2003 r. w sprawie przyporządkowania działalności oznaczonych kodami ISIC lub NICE do Polskiej Klasyfikacji Działalności
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 marca 2003 r. w sprawie przyporządkowania działalności oznaczonych kodami ISIC lub NICE do Polskiej Klasyfikacji Działalności
Sygnatura:Dziennik Ustaw 2003 nr 51 poz. 445
Tytuł:Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 marca 2003 r. w sprawie przyporządkowania działalności oznaczonych kodami ISIC lub NICE do Polskiej Klasyfikacji Działalności
Data ogłoszenia:2003-03-27
Data wejscia w życie:2004-05-01

445

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 7 marca 2003 r.

w sprawie przyporządkowania działalności oznaczonych kodami ISIC lub NICE do Polskiej Klasyfikacji Działalności

Na podstawie art. 13 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 10 maja 2002 r. o zasadach uznawania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do podejmowania lub wykonywania niektórych działalności (Dz. U. Nr 71, poz. 655) zarządza się, co następuje:

§ 1. Działalności oznaczone kodami ISIC lub NICE przyporządkowuje się do Polskiej Klasyfikacji Działalności w sposób określony w załączniku do rozporządzenia.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi życie z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej.

Prezes Rady Ministrów: L. Miller

Załącznik 1