Money.pl

Prawo

Akty prawne

Ujednolicone akty prawne

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej
Sygnatura:Dziennik Ustaw 2007 nr 121 poz. 842
Tytuł:Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej
Data ogłoszenia:2007-07-06
Data wejscia w życie:2004-05-01
Treść ujednolicona tego dokumentu nie jest dostępna.
Treść niejednolitą można znaleźć na stronie: Dziennik Ustaw - rok 2007 nr 121 poz. 842