Money.pl

Prawo

Akty prawne

Ujednolicone akty prawne

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2006r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu postępowania leczniczego, rehabilitacyjnego i reintegreacyjnego w stosunku do osób uzależnionych , umieszczonych w jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2006r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu postępowania leczniczego, rehabilitacyjnego i reintegreacyjnego w stosunku do osób uzależnionych , umieszczonych w jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej
Sygnatura:Dziennik Ustaw 2007 nr 5 poz. 40
Tytuł:Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2006r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu postępowania leczniczego, rehabilitacyjnego i reintegreacyjnego w stosunku do osób uzależnionych , umieszczonych w jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej
Data ogłoszenia:2007-01-12
Data wejscia w życie:2007-01-27
Data obowiazywania:2007-01-27
Treść ujednolicona tego dokumentu nie jest dostępna.
Treść niejednolitą można znaleźć na stronie: Dziennik Ustaw - rok 2007 nr 005 poz. 40