Money.pl

Prawo

Akty prawne

Ujednolicone akty prawne

Protokoły Nr 1 i Nr 2 do Europejskiej konwencji o zapobieganiu torturom oraz nieludzkiemu lub poniżającemu traktowaniu albo karaniu, sporządzone w Strasburgu dnia 4 listopada 1993 r
Protokoły Nr 1 i Nr 2 do Europejskiej konwencji o zapobieganiu torturom oraz nieludzkiemu lub poniżającemu traktowaniu albo karaniu, sporządzone w Strasburgu dnia 4 listopada 1993 r
Sygnatura:Dziennik Ustaw 2000 nr 21 poz. 261
Tytuł:Protokoły Nr 1 i Nr 2 do Europejskiej konwencji o zapobieganiu torturom oraz nieludzkiemu lub poniżającemu traktowaniu albo karaniu, sporządzone w Strasburgu dnia 4 listopada 1993 r
Data ogłoszenia:2000-03-29
Treść ujednolicona tego dokumentu nie jest dostępna.
Treść niejednolitą można znaleźć na stronie: Dziennik Ustaw - rok 2000 nr 021 poz. 261