Money.pl

Prawo

Akty prawne

Ujednolicone akty prawne

Protokół do Umowy między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Niemiecką Republiką Demokratyczną o obrocie prawnym w sprawach cywilnych, rodzinnych i karnych, podpisanej w Warszawie dnia 1 lutego 1957 r., sporządzony w Warszawie dnia 18 kwietnia 1975 r
Protokół do Umowy między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Niemiecką Republiką Demokratyczną o obrocie prawnym w sprawach cywilnych, rodzinnych i karnych, podpisanej w Warszawie dnia 1 lutego 1957 r., sporządzony w Warszawie dnia 18 kwietnia 1975 r
Sygnatura:Dziennik Ustaw 1976 nr 14 poz. 80
Tytuł:Protokół do Umowy między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Niemiecką Republiką Demokratyczną o obrocie prawnym w sprawach cywilnych, rodzinnych i karnych, podpisanej w Warszawie dnia 1 lutego 1957 r., sporządzony w Warszawie dnia 18 kwietnia 1975 r
Data ogłoszenia:1976-04-10
Treść ujednolicona tego dokumentu nie jest dostępna.
Treść niejednolitą można znaleźć na stronie: Dziennik Ustaw - rok 1976 nr 014 poz. 80