Money.pl

Prawo

Akty prawne

Ujednolicone akty prawne

Prawnokarna Konwencja O Korupcji sporządzona w Strasburgu dnia 27 stycznia 1999 r
Prawnokarna Konwencja O Korupcji sporządzona w Strasburgu dnia 27 stycznia 1999 r
Sygnatura:Dziennik Ustaw 2005 nr 29 poz. 249
Tytuł:Prawnokarna Konwencja O Korupcji sporządzona w Strasburgu dnia 27 stycznia 1999 r
Data ogłoszenia:2005-02-17
Data wejscia w życie:2003-04-01
Treść ujednolicona tego dokumentu nie jest dostępna.
Treść niejednolitą można znaleźć na stronie: Dziennik Ustaw - rok 2005 nr 029 poz. 249