Money.pl

Prawo

Akty prawne

Ujednolicone akty prawne

Konwencja o ujednostajnieniu niektórych prawideł, dotyczących zajęcia zabezpieczającego statków powietrznych, podpisana w Rzymie dnia 29 maja 1933 r. (ratyfikowana zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 1937 r.)
Konwencja o ujednostajnieniu niektórych prawideł, dotyczących zajęcia zabezpieczającego statków powietrznych, podpisana w Rzymie dnia 29 maja 1933 r. (ratyfikowana zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 1937 r.)
Sygnatura:Dziennik Ustaw 1937 nr 74 poz. 540
Tytuł:Konwencja o ujednostajnieniu niektórych prawideł, dotyczących zajęcia zabezpieczającego statków powietrznych, podpisana w Rzymie dnia 29 maja 1933 r. (ratyfikowana zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 1937 r.)
Data ogłoszenia:1937-10-20
Treść ujednolicona tego dokumentu nie jest dostępna.
Treść niejednolitą można znaleźć na stronie: Dziennik Ustaw - rok 1937 nr 074 poz. 540