Money.pl

Prawo

Akty prawne

Ujednolicone akty prawne

Konwencja o ujednoliceniu niektorych prawideł dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego sporządzona w Montrealu dnia 28 maja 1999 r.
Konwencja o ujednoliceniu niektorych prawideł dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego sporządzona w Montrealu dnia 28 maja 1999 r.
Sygnatura:Dziennik Ustaw 2007 nr 37 poz. 235
Tytuł:Konwencja o ujednoliceniu niektorych prawideł dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego sporządzona w Montrealu dnia 28 maja 1999 r.
Data ogłoszenia:2007-03-01
Data wejscia w życie:2006-03-18
Treść ujednolicona tego dokumentu nie jest dostępna.
Treść niejednolitą można znaleźć na stronie: Dziennik Ustaw - rok 2007 nr 037 poz. 235