Money.pl

Prawo

Akty prawne

Ujednolicone akty prawne

Konwencja i Statut o wolności tranzytu, podpisane w Barcelonie dnia 20 kwietnia 1921 roku (zatwierdzone przez Sejm ustawą z dnia 4 sierpnia 1922 r.)
Konwencja i Statut o wolności tranzytu, podpisane w Barcelonie dnia 20 kwietnia 1921 roku (zatwierdzone przez Sejm ustawą z dnia 4 sierpnia 1922 r.)
Sygnatura:Dziennik Ustaw 1925 nr 34 poz. 236
Tytuł:Konwencja i Statut o wolności tranzytu, podpisane w Barcelonie dnia 20 kwietnia 1921 roku (zatwierdzone przez Sejm ustawą z dnia 4 sierpnia 1922 r.)
Data ogłoszenia:1925-04-07
Treść ujednolicona tego dokumentu nie jest dostępna.
Treść niejednolitą można znaleźć na stronie: Dziennik Ustaw - rok 1925 nr 034 poz. 236