Money.pl

Prawo

Akty prawne

Dziennik Ustaw

Dziennik Ustaw - Dz.U. rok 2007, nr 83, poz. 562
Dziennik Ustaw - rok 2007, nr 83, poz. 562 z dnia 2007-05-11
Tytuł:Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych
Organ wydający:Minister Edukacji Narodowej
Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2007-05-11
Data wydania:2007-04-30
Data wejscia w życie:2007-09-01
Data obowiązywania:2007-09-01
Treść dokumentu:  pobierz treść dokumentu
Treść ujednolicona: Dziennik Ustaw - rok 2007, nr 83, poz. 562 z dnia 2007-05-11

Publikowane akty nie są źródłem prawa. Jedyne źródło prawa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanowią, na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. "O ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych" (Dz.U. 2000 r. Nr 62, poz. 718) akty prawne ogłaszane i wydawane w Dzienniku Ustaw i Monitorze Polskim. Money.pl nie ponosi odpowiedzialności za skutki działań podjętych w oparciu o udostępnione publikacje.

Dziennik Ustaw nr 83 z 2007 roku - pozostałe dokumenty:
  • Adres publikacyjny: