Money.pl

Prawo

Akty prawne

Dziennik Ustaw

Dziennik Ustaw - rok 2010, nr 29 z dnia 2010-02-26 - Archiwum aktów prawnych w Money.pl
Dziennik Ustaw - rok 2010, nr 29 z dnia 2010-02-26
  • Dziennik Ustaw - rok 2010 nr 029 poz. 149 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 lutego 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wałbrzyskiej specjalnej strefy ekonomicznej  / Rada Ministrów /
  • Dziennik Ustaw - rok 2010 nr 029 poz. 150 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie wymagań weterynaryjnych, jakie powinny być spełnione przy znakowaniu mięsa pozyskanego ze zwierząt poddanych ubojowi z konieczności  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /
  • Dziennik Ustaw - rok 2010 nr 029 poz. 151 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 lutego 2010 r. w sprawie szczegółowego trybu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa i ich części składowych, warunków rozkładania ceny sprzedaży na raty oraz stawek szacunkowych gruntów  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /
  • Dziennik Ustaw - rok 2010 nr 029 poz. 152 Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 16 lutego 2010 r. w sprawie rodzajów dokumentów oraz wzoru oświadczenia potwierdzających uprawnienia do zwolnień od opłat abonamentowych  / Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji /
  • Dziennik Ustaw - rok 2010 nr 029 poz. 153 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lutego 2010 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o gromadzeniu, przetwarzaniu i przekazywaniu informacji kryminalnych  / Marszałek Sejmu /
  • Dziennik Ustaw - rok 2010 nr 029 poz. 154 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lutego 2010 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu  / Marszałek Sejmu /
Więcej
  • Adres publikacyjny: