Money.pl

Prawo

Akty prawne

Dziennik Ustaw

Dziennik Ustaw - rok 2008, nr 131 z dnia 2008-07-23 - Archiwum aktów prawnych w Money.pl
Dziennik Ustaw - rok 2008, nr 131 z dnia 2008-07-23
  • Dziennik Ustaw - rok 2008 nr 131 poz. 831 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 lipca 2008 r. w sprawie ustalenia granicy portu morskiego w Świnoujściu od strony lądu  / Minister Infrastruktury /
  • Dziennik Ustaw - rok 2008 nr 131 poz. 832 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 lipca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia granic portów morskich w Szczecinie, Świnoujściu i Policach od strony lądu  / Minister Infrastruktury /
  • Dziennik Ustaw - rok 2008 nr 131 poz. 833 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 8 lipca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia formacji obrony cywilnej  / Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego /
  • Dziennik Ustaw - rok 2008 nr 131 poz. 834 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 maja 2008 r. w sprawie przepływu okrętów wojennych obcych państw przez polskie morze terytorialne oraz warunków wejścia tych okrętów na polskie morskie wody wewnętrzne  / Minister Obrony Narodowej /
  • Dziennik Ustaw - rok 2008 nr 131 poz. 835 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie wymagań weterynaryjnych, jakie powinien spełniać drób przeznaczony do odtworzenia zasobów ptactwa łownego w handlu  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /
  • Dziennik Ustaw - rok 2008 nr 131 poz. 836 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 lipca 2008 r. w sprawie sposobu postępowania ze zwłokami osób pozbawionych wolności zmarłych w zakładach karnych i aresztach śledczych  / Minister Sprawiedliwości /
  • Dziennik Ustaw - rok 2008 nr 131 poz. 837 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 10 lipca 2008 r. sygn. akt K 33/06  / Trybunał Konstytucyjny /
  • Dziennik Ustaw - rok 2008 nr 131 poz. 838 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 10 lipca 2008 r. sygn. akt P 15/08  / Trybunał Konstytucyjny /
Więcej
  • Adres publikacyjny: