Money.pl

Prawo

Akty prawne

Dziennik Ustaw

Dziennik Ustaw - rok 2008, nr 103 z dnia 2008-06-16 - Archiwum aktów prawnych w Money.pl
Dziennik Ustaw - rok 2008, nr 103 z dnia 2008-06-16
  • Dziennik Ustaw - rok 2008 nr 103 poz. 656 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 maja 2008 r. w sprawie zniesienia składu na terenie Portu Lotniczego Poznań-Ławica  / Minister Finansów /
  • Dziennik Ustaw - rok 2008 nr 103 poz. 657 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie działania Komisji Egzaminacyjnej dla Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych oraz sposobu przeprowadzania egzaminu dla brokerów ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych  / Minister Finansów /
  • Dziennik Ustaw - rok 2008 nr 103 poz. 658 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 maja 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy oraz wprowadzenie instrumentów zapobiegawczych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /
  • Dziennik Ustaw - rok 2008 nr 103 poz. 659 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 maja 2008 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i sposobu wyboru lokalnej grupy działania do realizacji lokalnej strategii rozwoju w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /
  • Dziennik Ustaw - rok 2008 nr 103 poz. 660 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 maja 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Funkcjonowania lokalnej grupy działania" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /
  • Dziennik Ustaw - rok 2008 nr 103 poz. 661 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 maja 2008 r. w sprawie wymagań, po spełnieniu których ziemniaki pochodzące z Arabskiej Republiki Egiptu mogą być wprowadzone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w 2008 r.  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /
  • Dziennik Ustaw - rok 2008 nr 103 poz. 662 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 maja 2008 r. w sprawie terminów dokonywania przez wnioskodawców, podmioty skupujące i pierwsze jednostki przetwórcze określonych czynności dotyczących płatności do upraw roślin energetycznych  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /
  • Dziennik Ustaw - rok 2008 nr 103 poz. 663 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju wsi z dnia 13 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymiarów i okresów ochronnych organizmów morskich oraz szczegółowych warunków wykonywania rybołówstwa morskiego  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /
  • Dziennik Ustaw - rok 2008 nr 103 poz. 664 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 czerwca 2008 r. w sprawie rodzajów działań naprawczych oraz warunków i sposobu ich prowadzenia  / Minister Środowiska /
Więcej
  • Adres publikacyjny: