Money.pl

Prawo

Akty prawne

Dziennik Ustaw

Dziennik Ustaw - rok 2008, nr 91 z dnia 2008-05-28 - Archiwum aktów prawnych w Money.pl
Dziennik Ustaw - rok 2008, nr 91 z dnia 2008-05-28
 • Dziennik Ustaw - rok 2008 nr 091 poz. 563 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 maja 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie oraz informacji o nieudzielaniu pomocy  / Rada Ministrów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2008 nr 091 poz. 564 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 maja 2008 r. w sprawie rejestrów prowadzonych przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej  / Prezes Rady Ministrów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2008 nr 091 poz. 565 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 maja 2008 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi oraz wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej  / Minister Infrastruktury /
 • Dziennik Ustaw - rok 2008 nr 091 poz. 566 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 maja 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu przeprowadzania egzaminów i zasad wynagradzania członków komisji egzaminacyjnej oraz członków komisji dokonujących oceny ośrodków szkoleniowych  / Minister Infrastruktury /
 • Dziennik Ustaw - rok 2008 nr 091 poz. 567 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 13 maja 2008 r. w sprawie sposobu prowadzenia Państwowego Rejestru Muzeów, wzoru wniosku o wpis do Rejestru, warunków i trybu dokonywania wpisów oraz okoliczności, w jakich można zarządzić kontrolę w celu ustalenia,czy muzeum spełnia nadal warunki wpisu do Rejestru  / Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego /
 • Dziennik Ustaw - rok 2008 nr 091 poz. 568 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 13 maja 2008 r. w sprawie wymagań kwalifikacyjnych uprawniających pracowników tworzących zawodową grupę muzealników do zajmowania stanowisk związanych z działalnością podstawową muzeów oraz trybu ich stwierdzania  / Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego /
 • Dziennik Ustaw - rok 2008 nr 091 poz. 569 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 15 maja 2008 r. w sprawie warunków, sposobu i trybu przenoszenia muzealiów  / Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego /
 • Dziennik Ustaw - rok 2008 nr 091 poz. 570 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 maja 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wysokości jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej oraz zasiłku chorobowego  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /
 • Dziennik Ustaw - rok 2008 nr 091 poz. 571 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 maja 2008 r. w sprawie określenia właściwości Prokuratury Okręgowej w Warszawie w sprawach o poszczególne rodzaje przestępstw niezależnie od miejsca ich popełnienia  / Minister Sprawiedliwości /
 • Dziennik Ustaw - rok 2008 nr 091 poz. 572 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 maja 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia prokuratur apelacyjnych, okręgowych i rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości  / Minister Sprawiedliwości /
 • Dziennik Ustaw - rok 2008 nr 091 poz. 573 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 maja 2008 r. w sprawie nadania osobowości prawnej "Domowi Formacyjnemu Świętego Wojciecha w Mikoszewie"  / Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji /
 • Dziennik Ustaw - rok 2008 nr 091 poz. 574 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 maja 2008 r. w sprawie trybu wypłaty zasiłków pogrzebowych oraz warunków pokrywania kosztów pogrzebu cudzoziemca ze środków budżetu państwa  / Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji /
Więcej
 • Adres publikacyjny: