Money.pl

Prawo

Akty prawne

Dziennik Ustaw

Dziennik Ustaw - rok 2008, nr 80 z dnia 2008-05-12 - Archiwum aktów prawnych w Money.pl
Dziennik Ustaw - rok 2008, nr 80 z dnia 2008-05-12
 • Dziennik Ustaw - rok 2008 nr 080 poz. 474 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 22 kwietnia 2008 r. uchylające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w przemyśle włókien syntetycznych poliamidowych  / Minister Gospodarki /
 • Dziennik Ustaw - rok 2008 nr 080 poz. 475 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 kwietnia 2008 r. w sprawie stałego doskonalenia zawodowego przez rzeczoznawców majątkowych, pośredników w obrocie nieruchomościami oraz zarządców nieruchomości  / Minister Infrastruktury /
 • Dziennik Ustaw - rok 2008 nr 080 poz. 476 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 24 kwietnia 2008 r. w sprawie maksymalnej wysokości opłat za postępowanie związane z przyjęciem na studia w roku akademickim 2008/2009  / Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego /
 • Dziennik Ustaw - rok 2008 nr 080 poz. 477 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie powoływania do zawodowej służby wojskowej  / Minister Obrony Narodowej /
 • Dziennik Ustaw - rok 2008 nr 080 poz. 478 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w Centrum Unijnych Projektów Transportowych, w Biurze Obsługi Transportu Międzynarodowego oraz państwowych jednostkach sfery budżetowej działających w zakresie budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej  / Minister Pracy i Polityki Społecznej /
 • Dziennik Ustaw - rok 2008 nr 080 poz. 479 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 kwietnia 2008 r. w sprawie szczegółowego sposobu stosowania nawozów oraz prowadzenia szkoleń z zakresu ich stosowania  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /
 • Dziennik Ustaw - rok 2008 nr 080 poz. 480 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 kwietnia 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /
 • Dziennik Ustaw - rok 2008 nr 080 poz. 481 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2008 r. w sprawie warunków uprawiania turystyki, sportu, polowań i połowu ryb w strefie nadgranicznej  / Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji /
 • Dziennik Ustaw - rok 2008 nr 080 poz. 482 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie sposobu przeprowadzania szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i ochrony danych wykorzystywanych poprzez Krajowy system informatyczny oraz kwalifikacji osób uprawnionych do przeprowadzania tych szkoleń  / Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji /
 • Dziennik Ustaw - rok 2008 nr 080 poz. 483 Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 18 kwietnia o sprostowaniu błędu  / Minister Spraw Zagranicznych /
Więcej
 • Adres publikacyjny: