Money.pl

Prawo

Akty prawne

Dziennik Ustaw

Dziennik Ustaw - rok 2008, nr 72 z dnia 2008-04-29 - Archiwum aktów prawnych w Money.pl
Dziennik Ustaw - rok 2008, nr 72 z dnia 2008-04-29
 • Dziennik Ustaw - rok 2008 nr 072 poz. 418 Ustawa z dnia 28 marca 2008 r. o wypowiedzeniu Konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy Nr 45 dotyczącej zatrudniania kobiet przy pracach pod ziemią we wszelkiego rodzaju kopalniach, przyjętej w Genewie dnia 21 czerwca 1935 r.  / Sejm /
 • Dziennik Ustaw - rok 2008 nr 072 poz. 419 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu i warunków zatrudniania pracowników w kontyngencie Straży Granicznej i ich wynagradzania  / Rada Ministrów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2008 nr 072 poz. 420 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 kwietnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych  / Minister Edukacji Narodowej /
 • Dziennik Ustaw - rok 2008 nr 072 poz. 421 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 kwietnia 2008 r. w sprawie zmiany obszaru składu wolnocłowego na terenie Międzynarodowego Portu Lotniczego "Katowice" w Pyrzowicach  / Minister Finansów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2008 nr 072 poz. 422 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 kwietnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych  / Minister Finansów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2008 nr 072 poz. 423 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 31 marca 2008 r. w sprawie sposobu ewidencjonowania przez pracodawców okresów zatrudnienia na stanowiskach, na których okresy pracy górniczej zalicza się w wymiarze półtorakrotnym przy ustalaniu prawa do górniczej emerytury, oraz na niektórych innych stanowiskach pracy górniczej  / Minister Gospodarki /
 • Dziennik Ustaw - rok 2008 nr 072 poz. 424 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 kwietnia 2008 r. w sprawie wykazu produktów i grup produktów, dla których mogą być tworzone grupy producentów rolnych, minimalnej rocznej wielkości produkcji towarowej oraz minimalnej liczby członków grupy producentów rolnych  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /
 • Dziennik Ustaw - rok 2008 nr 072 poz. 425 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 kwietnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Grupy producentów rolnych" objętej Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /
 • Dziennik Ustaw - rok 2008 nr 072 poz. 426 Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 11 kwietnia 2008 r. w sprawie trybu rejestracji statków używanych na wodach śródlądowych do uprawiania sportu lub rekreacji  / Minister Sportu i Turystyki /
 • Dziennik Ustaw - rok 2008 nr 072 poz. 427 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 16 kwietnia 2008 r. sygn. akt K 40/07  / Trybunał Konstytucyjny /
Więcej
 • Adres publikacyjny: