Money.pl

Prawo

Akty prawne

Dziennik Ustaw

Dziennik Ustaw - rok 2008, nr 66 z dnia 2008-04-21 - Archiwum aktów prawnych w Money.pl
Dziennik Ustaw - rok 2008, nr 66 z dnia 2008-04-21
 • Dziennik Ustaw - rok 2008 nr 066 poz. 401 Ustawa z dnia 18 marca 2008 r. o nadaniu nowej nazwy Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu  / Sejm /
 • Dziennik Ustaw - rok 2008 nr 066 poz. 402 Ustawa z dnia 18 marca 2008 r. o zmianie ustawy o Biurze Ochrony Rządu oraz ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin  / Sejm /
 • Dziennik Ustaw - rok 2008 nr 066 poz. 403 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 kwietnia 2008 r. w sprawie nadania Instytutowi Ochrony Roślin w Poznaniu statusu państwowego instytutu badawczego  / Rada Ministrów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2008 nr 066 poz. 404 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 kwietnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie złóż wód podziemnych zaliczonych do solanek, wód leczniczych i termalnych oraz złóż innych kopalin leczniczych, a także zaliczenia kopalin pospolitych z określonych złóż lub jednostek geologicznych do kopalin  / Rada Ministrów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2008 nr 066 poz. 405 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 kwietnia 2008 r. w sprawie określenia wzoru graficznego pierwszej i ostatniej strony dzienników urzędowych oraz wzoru okładek i strony tytułowej załączników do dzienników urzędowych  / Prezes Rady Ministrów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2008 nr 066 poz. 406 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 kwietnia 2008 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu przeprowadzenia audytu wewnętrznego  / Minister Finansów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2008 nr 066 poz. 407 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 kwietnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymiarów i okresów ochronnych organizmów morskich oraz szczegółowych warunków wykonywania rybołówstwa morskiego  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /
 • Dziennik Ustaw - rok 2008 nr 066 poz. 408 Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 7 kwietnia 2008 r. w sprawie utworzenia formacji obrony cywilnej  / Minister Skarbu Państwa /
 • Dziennik Ustaw - rok 2008 nr 066 poz. 409 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 kwietnia 2008 r. sygn. akt P 9/06  / Trybunał Konstytucyjny /
 • Dziennik Ustaw - rok 2008 nr 066 poz. 410 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 kwietnia 2008 r. sygn. akt P 26/06  / Trybunał Konstytucyjny /
Więcej
 • Adres publikacyjny: