Money.pl

Prawo

Akty prawne

Dziennik Ustaw

Dziennik Ustaw - rok 2008, nr 39 z dnia 2008-03-07 - Archiwum aktów prawnych w Money.pl
Dziennik Ustaw - rok 2008, nr 39 z dnia 2008-03-07
 • Dziennik Ustaw - rok 2008 nr 039 poz. 224 Ustawa z dnia 23 stycznia 2008 r. o nadaniu Akademii Medycznej w Białymstoku nazwy "Uniwersytet Medyczny w Białymstoku".  / Sejm /
 • Dziennik Ustaw - rok 2008 nr 039 poz. 225 Ustawa z dnia 23 stycznia 2008 r. o nadaniu Akademii Medycznej im. prof. Feliksa Skubiszewskiego w Lublinie nazwy "Uniwersytet Medyczny w Lublinie"  / Sejm /
 • Dziennik Ustaw - rok 2008 nr 039 poz. 226 Ustawa z dnia 23 stycznia 2008 r. o nadaniu Akademii Medycznej w Warszawie nazwy "Warszawski Uniwersytet Medyczny"  / Sejm /
 • Dziennik Ustaw - rok 2008 nr 039 poz. 227 Ustawa z dnia 23 stycznia 2008 r. o nadaniu nowej nazwy Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach  / Sejm /
 • Dziennik Ustaw - rok 2008 nr 039 poz. 228 Ustawa z dnia 23 stycznia 2008 r. o nadaniu nowej nazwy Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach  / Sejm /
 • Dziennik Ustaw - rok 2008 nr 039 poz. 229 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie krakowskiej specjalnej strefy ekonomicznej  / Rada Ministrów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2008 nr 039 poz. 230 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 lutego 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przypadków, zasad i norm otrzymywania przez żołnierzy odbywających czynną służbę wojskową równoważnika pieniężnego w zamian za przybory i środki do utrzymania higieny osobistej oraz konserwacji oporządzenia  / Minister Obrony Narodowej /
 • Dziennik Ustaw - rok 2008 nr 039 poz. 231 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 lutego 2008 r. w sprawie trybu postępowania w sprawach oświadczeń o stanie majątkowym strażaków Państwowej Straży Pożarnej oraz wzoru oświadczenia o stanie majątkowym osób pełniących funkcje organów Państwowej Straży Pożarnej  / Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji /
 • Dziennik Ustaw - rok 2008 nr 039 poz. 232 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 lutego 2008 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Korespondencyjnej Szkole Lepszego Życia z siedzibą w Bielsku-Białej  / Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji /
 • Dziennik Ustaw - rok 2008 nr 039 poz. 233 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 lutego 2008 r. w sprawie rejestru bezpośrednich zagrożeń szkodą w środowisku i szkód w środowisku  / Minister Środowiska /
 • Dziennik Ustaw - rok 2008 nr 039 poz. 234 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 26 lutego 2008 r. sygn. akt SK 89/06  / Trybunał Konstytucyjny /
Więcej
 • Adres publikacyjny: