Money.pl

Prawo

Akty prawne

Dziennik Ustaw

Dziennik Ustaw - rok 2008, nr 37 z dnia 2008-03-05 - Archiwum aktów prawnych w Money.pl
Dziennik Ustaw - rok 2008, nr 37 z dnia 2008-03-05
 • Dziennik Ustaw - rok 2008 nr 037 poz. 203 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2008 r. w sprawie przepisów ruchu lotniczego  / Minister Infrastruktury /
 • Dziennik Ustaw - rok 2008 nr 037 poz. 204 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 lutego 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia ambulatoriów - publicznych zakładów opieki zdrowotnej i ambulatoriów z izbą chorych - publicznych zakładów opieki zdrowotnej  / Minister Obrony Narodowej /
 • Dziennik Ustaw - rok 2008 nr 037 poz. 205 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2008 r. w sprawie wytwarzania materiału siewnego traw w ramach tymczasowego eksperymentu  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /
 • Dziennik Ustaw - rok 2008 nr 037 poz. 206 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 lutego 2008 r. w sprawie pytań i zadań problemowych na egzaminach dla osób ubiegających się o licencję syndyka  / Minister Sprawiedliwości /
 • Dziennik Ustaw - rok 2008 nr 037 poz. 207 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 lutego 2008 r. w sprawie egzaminu dla osób ubiegających się o licencję syndyka oraz opłaty egzaminacyjnej  / Minister Sprawiedliwości /
 • Dziennik Ustaw - rok 2008 nr 037 poz. 208 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 lutego 2008 r. w sprawie wzoru dokumentu licencji syndyka oraz wysokości i sposobu wnoszenia opłaty za wydanie dokumentu licencji syndyka  / Minister Sprawiedliwości /
 • Dziennik Ustaw - rok 2008 nr 037 poz. 209 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 lutego 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu postępowania organów w postępowaniu w sprawie wydalenia cudzoziemca oraz sposobu odnotowywania w dokumencie podróży wydania decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do opuszczenia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub decyzji o wydaleniu  / Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji /
 • Dziennik Ustaw - rok 2008 nr 037 poz. 210 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 lutego 2008 r. w sprawie pomocy finansowej dla członków rodziny funkcjonariusza Straży Granicznej w razie jego śmierci pozostającej w związku ze służbą  / Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji /
 • Dziennik Ustaw - rok 2008 nr 037 poz. 211 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 lutego 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stażu służby, jakim powinni odpowiadać policjanci na stanowiskach komendantów Policji i innych stanowiskach służbowych oraz warunków ich mianowania na wyższe stanowiska służbowe  / Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji /
 • Dziennik Ustaw - rok 2008 nr 037 poz. 212 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lutego 2008 r. w sprawie uposażenia strażaków Państwowej Straży Pożarnej  / Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji /
 • Dziennik Ustaw - rok 2008 nr 037 poz. 213 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2008 r. w sprawie współpracy organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej z organami celnymi w zakresie granicznych kontroli sanitarnych  / Minister Zdrowia /
 • Dziennik Ustaw - rok 2008 nr 037 poz. 214 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 lutego 2008 r. sygn. akt K 30/07  / Trybunał Konstytucyjny /
Więcej
 • Adres publikacyjny: