Money.pl

Prawo

Akty prawne

Dziennik Ustaw

Dziennik Ustaw - rok 2008, nr 11 z dnia 2008-01-23 - Archiwum aktów prawnych w Money.pl
Dziennik Ustaw - rok 2008, nr 11 z dnia 2008-01-23
 • Dziennik Ustaw - rok 2008 nr 011 poz. 59 Ustawa z dnia 20 grudnia 2007 r. o zmianie ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu  / Sejm /
 • Dziennik Ustaw - rok 2008 nr 011 poz. 60 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie reklamowania od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny  / Rada Ministrów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2008 nr 011 poz. 61 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 stycznia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania inspektorom Inspekcji Handlowej uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego  / Prezes Rady Ministrów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2008 nr 011 poz. 62 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 stycznia 2008 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Żmigrodu w województwie dolnośląskim  / Prezes Rady Ministrów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2008 nr 011 poz. 63 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 7 stycznia 2008 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać liczniki energii elektrycznej czynnej prądu przemiennego, oraz szczegółowego zakresu sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych  / Minister Gospodarki /
 • Dziennik Ustaw - rok 2008 nr 011 poz. 64 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 stycznia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasadniczych wymagań dotyczących interoperacyjności kolei oraz procedur oceny zgodności dla transeuropejskiego systemu kolei dużych prędkości  / Minister Infrastruktury /
 • Dziennik Ustaw - rok 2008 nr 011 poz. 65 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 stycznia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasadniczych wymagań dotyczących interoperacyjności kolei oraz procedur oceny zgodności dla transeuropejskiego systemu kolei konwencjonalnej  / Minister Infrastruktury /
 • Dziennik Ustaw - rok 2008 nr 011 poz. 66 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 stycznia 2008 r. w sprawie postępowania z tytułu odpowiedzialności zawodowej rzeczoznawców majątkowych, pośredników w obrocie nieruchomościami oraz zarządców nieruchomości  / Minister Infrastruktury /
 • Dziennik Ustaw - rok 2008 nr 011 poz. 67 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia działalności w zakresie organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów zwierząt  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /
 • Dziennik Ustaw - rok 2008 nr 011 poz. 68 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 stycznia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem grypy ptaków  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /
 • Dziennik Ustaw - rok 2008 nr 011 poz. 69 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia gospodarki finansowej i działalności inwestycyjnej sądów powszechnych  / Minister Sprawiedliwości /
 • Dziennik Ustaw - rok 2008 nr 011 poz. 70 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 stycznia 2008 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu oraz rynku suszu paszowego  / Marszałek Sejmu /
Więcej
 • Adres publikacyjny: