Money.pl

Prawo

Akty prawne

Dziennik Ustaw

Dziennik Ustaw - rok 2007, nr 240 z dnia 2007-12-24 - Archiwum aktów prawnych w Money.pl
Dziennik Ustaw - rok 2007, nr 240 z dnia 2007-12-24
  • Dziennik Ustaw - rok 2007 nr 240 poz. 1753 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 12 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie  / Minister Gospodarki /
  • Dziennik Ustaw - rok 2007 nr 240 poz. 1754 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 grudnia 2007 r. w sprawie refundacji składek na ubezpieczenie społeczne osób niepełnosprawnych  / Minister Pracy i Polityki Społecznej /
  • Dziennik Ustaw - rok 2007 nr 240 poz. 1755 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 grudnia 2007 r. w sprawie dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych  / Minister Pracy i Polityki Społecznej /
  • Dziennik Ustaw - rok 2007 nr 240 poz. 1756 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 grudnia 2007 r. w sprawie udzielania pomocy pracodawcom zatrudniającym osoby niepełnosprawne oraz osobom niepełnosprawnym wykonującym działalność gospodarczą i rolniczą  / Minister Pracy i Polityki Społecznej /
  • Dziennik Ustaw - rok 2007 nr 240 poz. 1757 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 grudnia 2007 r. w sprawie dopuszczalnych ilości roślin i produktów roślinnych, które nie podlegają granicznej kontroli fitosanitarnej  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /
  • Dziennik Ustaw - rok 2007 nr 240 poz. 1758 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 grudnia 2007 r. w sprawie przenoszenia do służby w Straży Granicznej  / Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji /
Więcej
  • Adres publikacyjny: