Money.pl

Prawo

Akty prawne

Dziennik Ustaw

Dziennik Ustaw - rok 2007, nr 201 z dnia 2007-10-30 - Archiwum aktów prawnych w Money.pl
Dziennik Ustaw - rok 2007, nr 201 z dnia 2007-10-30
 • Dziennik Ustaw - rok 2007 nr 201 poz. 1447 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 października 2007 r. w sprawie stawek dopłat do 1 ha powierzchni gruntów ornych obsianych siewnych kategorii elitarny lub kwalifikowany  / Rada Ministrów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2007 nr 201 poz. 1448 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 października 2007 r. w sprawie pozbawienia statusu uzdrowiska miasta Jastrzębie-Zdrój  / Rada Ministrów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2007 nr 201 poz. 1449 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie maksymalnych cen mleka i przetworów mlecznych dostarczanych do przedszkoli i szkół w roku szkolnym 2007/2008  / Rada Ministrów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2007 nr 201 poz. 1450 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 października 2007 r. w sprawie udzielania przez Centralne Biuro Antykorupcyjne asysty komornikowi przy wykonywaniu czynności egzekucyjnych  / Prezes Rady Ministrów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2007 nr 201 poz. 1451 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyznania Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa tymczasowej akredytacji jako agencji płatniczej, w zakresie uruchamiania środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolniczego Rozwoju Obszarów Wiejskich  / Minister Finansów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2007 nr 201 poz. 1452 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 października 2007 r. w sprawie likwidacji ośrodka badawczo-rozwojowego pod nazwą Centrum Naukowo-Badawcze Techniki Radia i Telewizji "CENRIT"  / Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego /
 • Dziennik Ustaw - rok 2007 nr 201 poz. 1453 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 października 2007 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na inwestycje służące potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych  / Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego /
 • Dziennik Ustaw - rok 2007 nr 201 poz. 1454 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej, Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 października 2007 r. w sprawie warunków poruszania się po drogach pojazdów specjalnych, pojazdów używanych do celów specjalnych oraz pojazdów używanych w związku z przewozem pojazdów specjalnych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Straży Granicznej oraz pojazdów straży pożarnej biorących udział w akcjach ratowniczych, a także warunków przewozu osób pojazdami Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Straży Granicznej, Służby Więziennej oraz straży pożarnej  / Minister Obrony Narodowej, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Minister Sprawiedliwości /
 • Dziennik Ustaw - rok 2007 nr 201 poz. 1455 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 października 2007 r. w sprawie placówek opiekuńczo-wychowawczych  / Minister Pracy i Opieki Społecznej /
 • Dziennik Ustaw - rok 2007 nr 201 poz. 1456 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzin zastępczych  / Minister Pracy i Opieki Społecznej /
 • Dziennik Ustaw - rok 2007 nr 201 poz. 1457 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ośrodków adopcyjno-opiekuńczych  / Minister Pracy i Polityki Społecznej /
 • Dziennik Ustaw - rok 2007 nr 201 poz. 1458 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia zryczałtowanej kwoty na utrzymanie dziecka oraz stawek na bieżące funkcjonowanie placówki rodzinnej  / Minister Pracy i Polityki Społecznej /
 • Dziennik Ustaw - rok 2007 nr 201 poz. 1459 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad nadzoru nad przestrzeganiem standardu opieki i wychowania w placówkach opiekuńczo - wychowawczych oraz nadzoru nad działalnością ośrodków adopcyjno-opiekuńczych  / Minister Pracy i Polityki Społecznej /
 • Dziennik Ustaw - rok 2007 nr 201 poz. 1460 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 października 2007 r. w sprawie podziału środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /
 • Dziennik Ustaw - rok 2007 nr 201 poz. 1461 Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Obrony Narodowej z dnia 11 października 2007 r. w sprawie przeprowadzania poboru w 2008 r.  / Minister Obrony Narodowej, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji /
 • Dziennik Ustaw - rok 2007 nr 201 poz. 1462 Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 23 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy  / Minister Transportu /
Więcej
 • Adres publikacyjny: