Money.pl

Prawo

Akty prawne

Dziennik Ustaw

Dziennik Ustaw - rok 2007, nr 182 z dnia 2007-10-03 - Archiwum aktów prawnych w Money.pl
Dziennik Ustaw - rok 2007, nr 182 z dnia 2007-10-03
  • Dziennik Ustaw - rok 2007 nr 182 poz. 1299 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 września 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie mieleckiej specjalnej strefy ekonomicznej  / Rada Ministrów /
  • Dziennik Ustaw - rok 2007 nr 182 poz. 1300 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 września 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie tarnobrzeskiej specjalnej strefy ekonomicznej  / Rada Ministrów /
  • Dziennik Ustaw - rok 2007 nr 182 poz. 1301 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 września 2007 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów podatników podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych  / Minister Finansów /
  • Dziennik Ustaw - rok 2007 nr 182 poz. 1302 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 września 2007 r. w sprawie wyznaczenia dyrektorów Izb Celnych w Gdyni, Szczecinie, Warszawie i Wrocławiu do prowadzenia niektórych spraw celnych  / Minister Finansów /
  • Dziennik Ustaw - rok 2007 nr 182 poz. 1303 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 21 września 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania konkursu na dyrektora jednostki badawczo-rozwojowej  / Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego /
  • Dziennik Ustaw - rok 2007 nr 182 poz. 1304 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 21 września 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania wyborów do rady naukowej jednostki badawczo-rozwojowej oraz uzupełniania składu rady w trakcie kadencji  / Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego /
  • Dziennik Ustaw - rok 2007 nr 182 poz. 1305 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 21 września 2007 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę na stypendia naukowe dla wybitnych młodych naukowców  / Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego /
  • Dziennik Ustaw - rok 2007 nr 182 poz. 1306 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 września 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie równoważników pieniężnych przysługujących w zamian za umundurowanie i wyekwipowanie  / Minister Obrony Narodowej /
  • Dziennik Ustaw - rok 2007 nr 182 poz. 1307 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 września 2007 r. w sprawie wysokości krajowej rezerwy krajowej ilości referencyjnej w roku kwotowym 2007/2008  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /
Więcej
  • Adres publikacyjny: