Money.pl

Prawo

Akty prawne

Dziennik Ustaw

Dziennik Ustaw - rok 2007, nr 65 z dnia 2007-04-13 - Archiwum aktów prawnych w Money.pl
Dziennik Ustaw - rok 2007, nr 65 z dnia 2007-04-13
  • Dziennik Ustaw - rok 2007 nr 065 poz. 434 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 kwietnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek oraz szczegółowego sposobu i trybu udzielania i rozliczania dotacji przedmiotowych dla państwowych zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych państwowych jednostek budżetowych  / Minister Finansów /
  • Dziennik Ustaw - rok 2007 nr 065 poz. 435 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 kwietnia 2007 r. w sprawie wskaźników kosztochłonności poszczególnych kierunków, makrokierunków i studiów międzykierunkowych studiów stacjonarnych oraz stacjonarnych studiów doktoranckich w poszczególnych dziedzinach nauki  / Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego /
  • Dziennik Ustaw - rok 2007 nr 065 poz. 436 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 kwietnia 2007 r. w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzeniania się bakterii Ralstonia solanacearum  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /
  • Dziennik Ustaw - rok 2007 nr 065 poz. 437 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 kwietnia 2007 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o działach administracji rządowej  / Marszałek Sejmu /
Więcej
  • Adres publikacyjny: