Money.pl

Prawo

Akty prawne

Dziennik Ustaw

Dziennik Ustaw - rok 2007, nr 35 z dnia 2007-02-27 - Archiwum aktów prawnych w Money.pl
Dziennik Ustaw - rok 2007, nr 35 z dnia 2007-02-27
 • Dziennik Ustaw - rok 2007 nr 035 poz. 213 Ustawa z dnia 12 stycznia 2007 r. o ustanowieniu "Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2007-2009"  / Sejm /
 • Dziennik Ustaw - rok 2007 nr 035 poz. 214 Ustawa z dnia 12 stycznia 2007 r. o zmianie ustawy o ustanowieniu dnia 1 maja świętem państwowym  / Sejm /
 • Dziennik Ustaw - rok 2007 nr 035 poz. 215 Ustawa z dnia 12 stycznia 2007 r. o zmianie ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów  / Sejm /
 • Dziennik Ustaw - rok 2007 nr 035 poz. 216 Ustawa z dnia 12 stycznia 2007 r. o zmianie ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych  / Sejm /
 • Dziennik Ustaw - rok 2007 nr 035 poz. 217 Ustawa z dnia 26 stycznia 2007 r. o płatnościach do gruntów rolnych i płatności cukrowej  / Sejm /
 • Dziennik Ustaw - rok 2007 nr 035 poz. 218 Ustawa z dnia 26 stycznia 2007 r. o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz ustawy o działach administracji rządowej  / Sejm /
 • Dziennik Ustaw - rok 2007 nr 035 poz. 219 Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o zmianie ustawy o dodatku pieniężnym dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenie przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny oraz niektórych innych ustaw  / Sejm /
 • Dziennik Ustaw - rok 2007 nr 035 poz. 220 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sieci autostrad i dróg ekspresowych  / Rada Ministrów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2007 nr 035 poz. 221 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2007 r. w sprawie ramowego programu kursów nauki języka polskiego dla uchodźców  / Minister Edukacji Narodowej /
 • Dziennik Ustaw - rok 2007 nr 035 poz. 222 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 lutego 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół  / Minister Edukacji Narodowej /
 • Dziennik Ustaw - rok 2007 nr 035 poz. 223 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 lutego 2007 r. w sprawie sposobu przeprowadzania i dokumentowania przez wywiad skarbowy czynności niejawnego nadzorowania wytwarzania, przemieszczania, przechowywania i obrotu przedmiotami przestępstwa  / Minister Finansów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2007 nr 035 poz. 224 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 lutego 2007 r. w sprawie ustalenia sądów okręgowych, którym przekazuje się rozpoznawanie spraw zgodności z prawdą oświadczeń lustracyjnych z obszarów właściwości innych sądów okręgowych  / Minister Sprawiedliwości /
 • Dziennik Ustaw - rok 2007 nr 035 poz. 225 Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie wypadków i incydentów lotniczych  / Minister Transportu /
Więcej
 • Adres publikacyjny: