Money.pl

Prawo

Akty prawne

Dziennik Ustaw

Dziennik Ustaw - rok 2007, nr 1 z dnia 2007-01-05 - Archiwum aktów prawnych w Money.pl
Dziennik Ustaw - rok 2007, nr 1 z dnia 2007-01-05
 • Dziennik Ustaw - rok 2007 nr 001 poz. 1 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 29 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ograniczeń, zakazów lub warunków produkcji, obrotu lub stosowania substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych oraz zawierających je produktów  / Minister Gospodarki /
 • Dziennik Ustaw - rok 2007 nr 001 poz. 2 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 grudnia 2006 r. w sprawie studiów doktoranckich prowadzonych przez placówki naukowe  / Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego /
 • Dziennik Ustaw - rok 2007 nr 001 poz. 3 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 grudnia 2006 r. w sprawie studiów doktoranckich prowadzonych przez jednostki organizacyjne uczelni  / Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego /
 • Dziennik Ustaw - rok 2007 nr 001 poz. 4 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu przyjmowania oraz sposobu odbywania nadterminowej zasadniczej służby wojskowej  / Minister Obrony Narodowej /
 • Dziennik Ustaw - rok 2007 nr 001 poz. 5 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie współczynnika średniej wydajności długiego włókna lnianego, krótkiego włókna lnianego oraz włókna konopi z 1 ha upraw lnu i konopi włóknistych na rok gospodarczy 2006/2007  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /
 • Dziennik Ustaw - rok 2007 nr 001 poz. 6 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie ilości długiego włókna lnianego, przenosi się z krajowej gwarantowanej ilości długiego włókna lnianego do krajowej gwarantowanej ilości krótkiego włókna lnianego lub włókna konopnego w roku gospodarczym 2006/2007  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /
 • Dziennik Ustaw - rok 2007 nr 001 poz. 7 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad tworzenia, przekształcania, likwidacji, organizacji, zarządzania i kontroli zakładów opieki zdrowotnej dla osób pozbawionych wolności  / Minister Sprawiedliwości /
 • Dziennik Ustaw - rok 2007 nr 001 poz. 8 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie dróg, linii kolejowych i lotnisk, których eksploatacja może powodować negatywne oddziaływanie akustyczne na znacznych obszarach, dla których jest wymagane sporządzanie map akustycznych, oraz sposobów określania granic terenów objętych tymi mapami  / Minister Środowiska /
 • Dziennik Ustaw - rok 2007 nr 001 poz. 9 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru karty zgonu oraz sposobu jej wypełniania  / Minister Zdrowia /
 • Dziennik Ustaw - rok 2007 nr 001 poz. 10 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi  / Minister Zdrowia /
 • Dziennik Ustaw - rok 2007 nr 001 poz. 11 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2006 r. w sprawie nadzoru i kontroli w zakresie przestrzegania warunków ochrony radiologicznej w jednostkach organizacyjnych stosujących aparaty rentgenowskie do celów diagnostyki medycznej, radiologii zabiegowej, radioterapii powierzchniowej i radioterapii schorzeń nienowotworowych  / Minister Zdrowia /
Więcej
 • Adres publikacyjny: