Money.pl

Prawo

Akty prawne

Dziennik Ustaw

Dziennik Ustaw - rok 2006, nr 240 z dnia 2006-12-22 - Archiwum aktów prawnych w Money.pl
Dziennik Ustaw - rok 2006, nr 240 z dnia 2006-12-22
  • Dziennik Ustaw - rok 2006 nr 240 poz. 1740 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków przyznawania funkcjonariuszom Agencji Wywiadu nagród rocznych, nagród uznaniowych i zapomóg  / Prezes Rady Ministrów /
  • Dziennik Ustaw - rok 2006 nr 240 poz. 1741 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 11 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasadniczych wymagań dotyczących efektywności energetycznej nowych wodnych kotłów grzewczych opalanych paliwami ciekłymi lub gazowymi  / Minister Gospodarki /
  • Dziennik Ustaw - rok 2006 nr 240 poz. 1742 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 15 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad i trybu zaliczania bibliotek do bibliotek naukowych oraz ustalania ich wykazu  / Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego /
  • Dziennik Ustaw - rok 2006 nr 240 poz. 1743 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie stypendiów dla cudzoziemców polskiego pochodzenia studiujących w kraju swojego zamieszkania  / Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego /
  • Dziennik Ustaw - rok 2006 nr 240 poz. 1744 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu uzyskiwania przez żołnierzy niezawodowych zezwoleń na wyjazd i pobyt za granicą  / Minister Obrony Narodowej /
  • Dziennik Ustaw - rok 2006 nr 240 poz. 1745 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie odbywania okresowej służby wojskowej  / Minister Obrony Narodowej /
  • Dziennik Ustaw - rok 2006 nr 240 poz. 1746 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia, zmiany i znoszenia urzędowych nazw niektórych miejscowości oraz obiektu fizjograficznego  / Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji /
  • Dziennik Ustaw - rok 2006 nr 240 poz. 1747 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie prowadzenia ewidencji wydatków ponoszonych na śródlądowe drogi wodne i ich infrastrukturę  / Minister Środowiska /
  • Dziennik Ustaw - rok 2006 nr 240 poz. 1748 Wyrok Trybunału konstytucyjnego z dnia 18 grudnia 2006 r. sygn. akt U 10/05  / Trybunał Konstytucyjny /
Więcej
  • Adres publikacyjny: