Money.pl

Prawo

Akty prawne

Dziennik Ustaw

Dziennik Ustaw - rok 2006, nr 88 z dnia 2006-05-25 - Archiwum aktów prawnych w Money.pl
Dziennik Ustaw - rok 2006, nr 88 z dnia 2006-05-25
  • Dziennik Ustaw - rok 2006 nr 088 poz. 611 Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Cypryjskiej o współpracy w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej i innych form przestępczości, podpisana w Nikozji dnia 18 lutego 2005 r.
  • Dziennik Ustaw - rok 2006 nr 088 poz. 612 Oświadczenie Rządowe z dnia 24 lutego 2006 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Cypryjskiej o współpracy w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej i innych form przestępczości, podpisanej w Nikozji dnia 18 lutego 2005 r.
  • Dziennik Ustaw - rok 2006 nr 088 poz. 613 Protokół między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Węgierskiej o przeglądzie umów dwustronnych, podpisany w Warszawie dnia 17 czerwca 2005 r.
  • Dziennik Ustaw - rok 2006 nr 088 poz. 614 Oświadczenie Rządowe z dnia 21 lutego 2006 r. w sprawie mocy obowiązującej Protokołu między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Węgierskiej o przeglądzie umów dwustronnych, podpisanego w Warszawie dnia 17 czerwca 2005 r.
  • Dziennik Ustaw - rok 2006 nr 088 poz. 615 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 maja 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy uczniom objętym obowiązkiem szkolnym w klasach pierwszych szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia w roku szkolnym 2006/2007  / Rada Ministrów /
  • Dziennik Ustaw - rok 2006 nr 088 poz. 616 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 maja 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia zasadniczego oraz dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Straży Granicznej  / Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji /
Więcej
  • Adres publikacyjny: