Money.pl

Prawo

Akty prawne

Dziennik Ustaw

Dziennik Ustaw - rok 2006, nr 3 z dnia 2006-01-06 - Archiwum aktów prawnych w Money.pl
Dziennik Ustaw - rok 2006, nr 3 z dnia 2006-01-06
 • Dziennik Ustaw - rok 2006 nr 003 poz. 15 Protokół Dodatkowy do Konwencji o ochronie osób w związku z automatycznym przetwarzaniem danych osobowych dotyczący organów nadzoru i transgranicznych przepływów danych, sporządzony w Strasburgu dnia 8 listopada 2001 r.
 • Dziennik Ustaw - rok 2006 nr 003 poz. 16 Oświadczenie Rządowe z dnia 21 września 2005 r. w sprawie mocy obowiązującej Protokołu dodatkowego do Konwencji o ochronie osób w związku z automatycznym przetwarzaniem danych osobowych dotyczącego organów nadzoru i transgranicznych przepływów danych, sporządzonego w Strasburgu dnia 8 listopada 2001 r.
 • Dziennik Ustaw - rok 2006 nr 003 poz. 17 Uchwała Rady Gubernatorów Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju, podjęta dnia 30 stycznia 2004 r.
 • Dziennik Ustaw - rok 2006 nr 003 poz. 18 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 kwietnia 2005 r. o zmianie zakresu obowiązywania Umowy o utworzeniu Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju sporządzonej w Paryżu dnia 29 maja 1990 r.  / Prezydent Rzeczypospolitej /
 • Dziennik Ustaw - rok 2006 nr 003 poz. 19 Oświadczenie Rządowe z dnia 8 września 2005 r. w sprawie zmiany zakresu obowiązywania Umowy o utworzeniu Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju, sporządzonej w Paryżu dnia 29 maja 1990 r.
 • Dziennik Ustaw - rok 2006 nr 003 poz. 20 Porozumienie z dnia 28 marca 2005 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowackiej o zmianie załącznika nr 1 do Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Słowacką o małym ruchu granicznym, sporządzonej w Zakopanem dnia 6 grudnia 1996 r., zmienionej umową między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Słowacką zmieniającą Umowę między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Słowacką o małym ruchu granicznym sporządzoną w Zakopanem dnia 6 grudnia 1996 r., podpisaną w Bratysławie dnia 24 stycznia 2000 r.
 • Dziennik Ustaw - rok 2006 nr 003 poz. 21 Oświadczenie Rządowe z dnia 30 września 2005 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem z dnia 28 marca 2005 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowackiej o zmianie załącznika nr 1 do Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Słowacką o małym ruchu granicznym, sporządzonej w Zakopanem dnia 6 grudnia 1996 r., zmienionej Umową między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Słowacką zmieniającą Umowę między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Słowacką o małym ruchu granicznym sporządzoną w Zakopanem dnia 6 grudnia 1996 r., podpisaną w Bratysławie dnia 24 stycznia 2000 r.
 • Dziennik Ustaw - rok 2006 nr 003 poz. 22 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 stycznia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat związanych z zaszeregowaniem obiektu hotelarskiego  / Minister Gospodarki /
 • Dziennik Ustaw - rok 2006 nr 003 poz. 23 Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Funduszu Rekompensacyjnego  / Minister Skarbu Państwa /
 • Dziennik Ustaw - rok 2006 nr 003 poz. 24 Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 5 stycznia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów  / Minister Transportu i Budownictwa /
Więcej
 • Adres publikacyjny: