Money.pl

Prawo

Akty prawne

Dziennik Ustaw

Dziennik Ustaw - rok 2005, nr 217 z dnia 2005-10-31 - Archiwum aktów prawnych w Money.pl
Dziennik Ustaw - rok 2005, nr 217 z dnia 2005-10-31
  • Dziennik Ustaw - rok 2005 nr 217 poz. 1834 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 października 2005 r. w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów  / Minister Infrastruktury /
  • Dziennik Ustaw - rok 2005 nr 217 poz. 1835 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat i stawek wynagrodzenia za sprawdzenie kwalifikacji oraz za wydanie dokumentów w tych sprawach  / Minister Infrastruktury /
  • Dziennik Ustaw - rok 2005 nr 217 poz. 1836 Rozporządzenie Ministra Nauki i Informatyzacji z dnia 19 października 2005 r. w sprawie testów akceptacyjnych oraz badania oprogramowania interfejsowego i weryfikacji tego badania  / Minister Nauki i Informatyzacji /
  • Dziennik Ustaw - rok 2005 nr 217 poz. 1837 Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 r. w sprawie domów pomocy społecznej  / Minister Polityki Społecznej /
  • Dziennik Ustaw - rok 2005 nr 217 poz. 1838 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 października 2005 r. w sprawie wzoru umowy o dofinansowanie projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwoju obszarów wiejskich 2004-2006" w zakresie działania "Pilotażowy Program Leader +"  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /
  • Dziennik Ustaw - rok 2005 nr 217 poz. 1839 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 października 2005 r. w sprawie wymagań weterynaryjnych przy przewozie, wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ubocznych produktów zwierzęcych oraz sposobu wykorzystania tych produktów  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /
Więcej
  • Adres publikacyjny: