Money.pl

Prawo

Akty prawne

Dziennik Ustaw

Dziennik Ustaw - rok 2005, nr 215 z dnia 2005-10-31 - Archiwum aktów prawnych w Money.pl
Dziennik Ustaw - rok 2005, nr 215 z dnia 2005-10-31
  • Dziennik Ustaw - rok 2005 nr 215 poz. 1820 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 października 2005 r. w sprawie egzaminów na tytuły czeladnika i mistrza w zawodzie, przewidzianych przez komisje izb rzemieślniczych  / Minister Edukacji Narodowej /
  • Dziennik Ustaw - rok 2005 nr 215 poz. 1821 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 października 2005 r. w sprawie szczegółowych zadań pełnomocników ochrony oraz szczegółowych wymagań w zakresie ochrony fizycznej informacji niejawnych w jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych  / Minister Obrony Narodowej /
  • Dziennik Ustaw - rok 2005 nr 215 poz. 1822 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 października 2005 r. w sprawie wzorów i koloru munduru pracowników Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych oraz wzoru odznaki tej Inspekcji  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /
  • Dziennik Ustaw - rok 2005 nr 215 poz. 1823 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 października 2005 r. w sprawie wymagań kwalifikacyjnych oraz szkoleń dla strażaków jednostek ochrony przeciwpożarowej i osób wykonujących czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej  / Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji /
Więcej
  • Adres publikacyjny: