Money.pl

Prawo

Akty prawne

Dziennik Ustaw

Dziennik Ustaw - rok 2005, nr 168 z dnia 2005-09-02 - Archiwum aktów prawnych w Money.pl
Dziennik Ustaw - rok 2005, nr 168 z dnia 2005-09-02
  • Dziennik Ustaw - rok 2005 nr 168 poz. 1404 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów dnia 2 września 2005 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej  / Prezes Rady Ministrów /
  • Dziennik Ustaw - rok 2005 nr 168 poz. 1405 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 września 2005 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Sportu  / Prezes Rady Ministrów /
  • Dziennik Ustaw - rok 2005 nr 168 poz. 1406 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 sierpnia 2005 r. w sprawie urządzeń radiowych objętych obowiązkiem zawiadomienia Prezesa Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty o zamiarze wprowadzenia ich do obrotu  / Minister Infrastruktury /
  • Dziennik Ustaw - rok 2005 nr 168 poz. 1407 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 sierpnia 2005 r. w sprawie świadectw operatora urządzeń radiowych  / Minister Infrastruktury /
  • Dziennik Ustaw - rok 2005 nr 168 poz. 1408 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 sierpnia 2005 r. w sprawie pozwoleń dla służby radiokomunikacyjnej amatorskiej  / Minister Infrastruktury /
  • Dziennik Ustaw - rok 2005 nr 168 poz. 1409 Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 30 sierpnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasu przeznaczonego na rozpowszechnianie audycji wyborczych oraz ramowego podziału czasu w programach ogólnokrajowych i regionalnych  / Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji /
Więcej
  • Adres publikacyjny: