Money.pl

Prawo

Akty prawne

Dziennik Ustaw

Dziennik Ustaw - rok 2005, nr 106 z dnia 2005-06-14 - Archiwum aktów prawnych w Money.pl
Dziennik Ustaw - rok 2005, nr 106 z dnia 2005-06-14
 • Dziennik Ustaw - rok 2005 nr 106 poz. 886 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie rocznych opłat za prawo do dysponowania częstotliwością przez komórki organizacyjne, organy i jednostki organizacyjne na potrzeby służb rządowych  / Rada Ministrów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2005 nr 106 poz. 887 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 czerwca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek opłat eksploatacyjnych  / Rada Ministrów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2005 nr 106 poz. 888 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 czerwca 2005 r. w sprawie utworzenia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Oświęcimiu  / Rada Ministrów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2005 nr 106 poz. 889 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 czerwca 2005 r. w sprawie utworzenia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Zamościu  / Rada Ministrów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2005 nr 106 poz. 890 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2005 r. w sprawie stypendiów Prezesa Rady Ministrów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego  / Rada Ministrów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2005 nr 106 poz. 891 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na wspieranie działalności rolniczej na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania objętej planem rozwoju obszarów wiejskich  / Rada Ministrów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2005 nr 106 poz. 892 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na wspieranie grup producentów rolnych objętej planem rozwoju obszarów wiejskich  / Rada Ministrów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2005 nr 106 poz. 893 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 czerwca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokonywania i rozpatrywania zgłoszeń wzorów przemysłowych  / Prezes Rady Ministrów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2005 nr 106 poz. 894 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 czerwca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy emerytalnych  / Minister Finansów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2005 nr 106 poz. 895 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 czerwca 2005 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego  / Minister Finansów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2005 nr 106 poz. 896 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 czerwca 2005 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie procedury zawieszania poboru akcyzy i jej dokumentowania  / Minister Finansów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2005 nr 106 poz. 897 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 czerwca 2005 r. w sprawie uchylenia rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie obniżenia stawek podatku akcyzowego  / Minister Finansów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2005 nr 106 poz. 898 Rozporządzenie Ministra Nauki i Informatyzacji z dnia 7 czerwca 2005 r. w sprawie sposobu przeprowadzania kontroli realizacji badań naukowych, prac rozwojowych i innych zadań finansowanych ze środków finansowych na naukę oraz wydatkowania tych środków  / Minister Nauki i Informatyzacji /
 • Dziennik Ustaw - rok 2005 nr 106 poz. 899 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 maja 2005 r. w sprawie wzoru umowy o dofinansowanie projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006" w zakresie działania "Wsparcie doradztwa rolniczego"  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /
 • Dziennik Ustaw - rok 2005 nr 106 poz. 900 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 czerwca 2005 r. w sprawie wielkości zwiększenia sprzedaży mleka lub przetworów mlecznych  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /
 • Dziennik Ustaw - rok 2005 nr 106 poz. 901 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 czerwca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wysokości wpisów w sprawach cywilnych  / Minister Sprawiedliwości /
 • Dziennik Ustaw - rok 2005 nr 106 poz. 902 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie warunków, jakie powinien spełniać podmiot prowadzący leczenie i rehabilitację osób uzależnionych  / Minister Zdrowia /
 • Dziennik Ustaw - rok 2005 nr 106 poz. 903 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 czerwca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu zakładów psychiatrycznych i zakładów leczenia odwykowego do wykonywania obserwacji oraz sposobu finansowania obserwacji, a także warunków zabezpieczenia zakładów dla osób pozbawionych wolności  / Minister Zdrowia /
Więcej
 • Adres publikacyjny: