Money.pl

Prawo

Akty prawne

Dziennik Ustaw

Dziennik Ustaw - rok 2004, nr 272 z dnia 2004-12-24 - Archiwum aktów prawnych w Money.pl
Dziennik Ustaw - rok 2004, nr 272 z dnia 2004-12-24
  • Dziennik Ustaw - rok 2004 nr 272 poz. 2690 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2004 r. w sprawie udzielania wyróżnień i przeprowadzania postępowań dyscyplinarnych wobec funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego  / Prezes Rady Ministrów /
  • Dziennik Ustaw - rok 2004 nr 272 poz. 2691 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o grach i zakładach wzajemnych  / Minister Finansów /
  • Dziennik Ustaw - rok 2004 nr 272 poz. 2692 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie utworzenia izb celnych i urzędów celnych oraz określenia ich siedzib  / Minister Finansów /
  • Dziennik Ustaw - rok 2004 nr 272 poz. 2693 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary  / Minister Finansów /
  • Dziennik Ustaw - rok 2004 nr 272 poz. 2694 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie właściwości miejscowej organów celnych  / Minister Finansów /
  • Dziennik Ustaw - rok 2004 nr 272 poz. 2695 Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 13 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia dla pracowników tworzących zawodową grupę muzealników wymagań kwalifikacyjnych uprawniających do zajmowania stanowisk związanych z działalnością podstawową muzeów oraz trybu ich stwierdzania  / Minister Kultury /
  • Dziennik Ustaw - rok 2004 nr 272 poz. 2696 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i rozwoju Wsi z dnia 9 grudnia 2004 r. w sprawie szczególnych rodzajów fermentowanych napojów winiarskich oraz szczegółowych wymagań organoleptycznych, fizycznych i chemicznych dla tych napojów  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /
  • Dziennik Ustaw - rok 2004 nr 272 poz. 2697 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia stacji kwarantanny, miejsc odpoczynku lub przeładunku zwierząt oraz miejsc wymiany wody przy transporcie zwierząt akwakultury  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /
Więcej
  • Adres publikacyjny: