Money.pl

Prawo

Akty prawne

Dziennik Ustaw

Dziennik Ustaw - rok 2004, nr 101 z dnia 2004-05-01 - Archiwum aktów prawnych w Money.pl
Dziennik Ustaw - rok 2004, nr 101 z dnia 2004-05-01
 • Dziennik Ustaw - rok 2004 nr 101 poz. 1030 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie ustanowienia Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa agencją płatniczą, której udziela się warunkowej akredytacji  / Minister Finansów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2004 nr 101 poz. 1031 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentów stosowanych w obrocie towarami objętymi Wspólną Polityką Rolną oraz zasad postępowania z tymi towarami w zakresie przewidzianym dla organów celnych  / Minister Finansów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2004 nr 101 poz. 1032 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie upoważnienia innych organów administracji państwowej do wykonywania niektórych zadań organów celnych  / Minister Finansów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2004 nr 101 poz. 1033 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania w sprawie uznania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodu funkcjonariusza celnego  / Minister Finansów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2004 nr 101 poz. 1034 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej badacza i sponsora  / Minister Finansów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2004 nr 101 poz. 1035 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kwalifikacji wymaganych od osób kierownictwa i dozoru ruchu zakładów górniczych, mierniczego górniczego i geologa górniczego oraz wykazu stanowisk w ruchu zakładu górniczego, które wymagają szczególnych kwalifikacji  / Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej /
 • Dziennik Ustaw - rok 2004 nr 101 poz. 1036 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wymagań metrologicznych, którym powinny odpowiadać samochodowe cysterny pomiarowe  / Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej /
 • Dziennik Ustaw - rok 2004 nr 101 poz. 1037 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie stażu adaptacyjnego oraz testu umiejętności przeprowadzanych w toku postępowania w sprawie uznania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodu przewodnika turystycznego  / Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej /
 • Dziennik Ustaw - rok 2004 nr 101 poz. 1038 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie określenia warunków, jakie muszą spełniać instytucje i organizacje uprawnione do korzystania ze zwolnienia od należności przywozowych  / Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej /
 • Dziennik Ustaw - rok 2004 nr 101 poz. 1039 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących oraz innych dokumentów  / Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej /
 • Dziennik Ustaw - rok 2004 nr 101 poz. 1040 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie kontyngentów na wywóz niektórych wyrobów tekstylnych i odzieżowych do Stanów Zjednoczonych Ameryki  / Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej /
 • Dziennik Ustaw - rok 2004 nr 101 poz. 1041 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie przekazywania informacji o dokonanym obrocie z zagranicą towarami objętymi automatyczną rejestracją oraz sposobu rejestrowania tych towarów  / Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej /
 • Dziennik Ustaw - rok 2004 nr 101 poz. 1042 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie pozwoleń na przywóz lub wywóz towarów udzielanych w ramach środków administrowania obrotem towarami z zagranicą  / Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej /
 • Dziennik Ustaw - rok 2004 nr 101 poz. 1043 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie kaucji ustanowionej w ramach środków administrowania obrotem towarami z zagranicą  / Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej /
 • Dziennik Ustaw - rok 2004 nr 101 poz. 1044 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie podawania do publicznej wiadomości informacji dotyczących statków o obcej przynależności poddanych inspekcji  / Minister Infrastruktury /
 • Dziennik Ustaw - rok 2004 nr 101 poz. 1045 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie inspekcji i dokumentów bezpieczeństwa statku morskiego  / Minister Infrastruktury /
 • Dziennik Ustaw - rok 2004 nr 101 poz. 1046 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków korzystania z uprawnień przez abonentów publicznej sieci telefonicznej  / Minister Infrastruktury /
 • Dziennik Ustaw - rok 2004 nr 101 poz. 1047 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowego sposobu przekazywania i przetwarzania danych i informacji o uzyskanych świadectwach homologacji typu pojazdu  / Minister Infrastruktury /
 • Dziennik Ustaw - rok 2004 nr 101 poz. 1048 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobu liczenia i systemu rejestracji osób odbywających podróż morską  / Minister Infrastruktury /
 • Dziennik Ustaw - rok 2004 nr 101 poz. 1049 Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie stażu adaptacyjnego oraz testu umiejętności w toku postępowania o uznanie nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodu animator kultury  / Minister Kultury /
 • Dziennik Ustaw - rok 2004 nr 101 poz. 1050 Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności odbywanych w toku postępowania o uznanie nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodów bibliotekarskich  / Minister Kultury /
 • Dziennik Ustaw - rok 2004 nr 101 poz. 1051 Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności odbywanych w toku postępowania o uznanie nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania niektórych zawodów filmowych  / Minister Kultury /
 • Dziennik Ustaw - rok 2004 nr 101 poz. 1052 Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności odbywanych w toku postępowania o uznanie nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodu konserwatora zabytków ruchomych, konserwatora zabytków nieruchomych, konserwatora zabytkowej zieleni i archeologa  / Minister Kultury /
 • Dziennik Ustaw - rok 2004 nr 101 poz. 1053 Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodu muzealnika  / Minister Kultury /
 • Dziennik Ustaw - rok 2004 nr 101 poz. 1054 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie upoważnienia Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego do uznawania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji w górniczych zawodach regulowanych  / Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji /
Więcej
 • Adres publikacyjny: