Money.pl

Prawo

Akty prawne

Dziennik Ustaw

Dziennik Ustaw - rok 2003, nr 46 z dnia 2003-03-18 - Archiwum aktów prawnych w Money.pl
Dziennik Ustaw - rok 2003, nr 46 z dnia 2003-03-18
  • Dziennik Ustaw - rok 2003 nr 046 poz. 392 Ustawa z dnia 14 lutego 2003 r. o zmianie ustawy o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia oraz ustawy - Prawo ochrony środowiska  / Sejm /
  • Dziennik Ustaw - rok 2003 nr 046 poz. 393 Ustawa z dnia 27 lutego 2003 r. o zmianie ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego "Wyposażenie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w samoloty wielozadaniowe" i zapewnieniu warunków jego realizacji  / Sejm /
  • Dziennik Ustaw - rok 2003 nr 046 poz. 394 Konwencja o praniu, ujawnianiu, zajmowaniu i konfiskacie dochodów pochodzących z przestępstwa, sporządzona w Strasburgu dnia 8 listopada 1990 r.
  • Dziennik Ustaw - rok 2003 nr 046 poz. 395 Oświadczenie Rządowe z dnia 19 czerwca 2002 r. w sprawie mocy obowiązującej Konwencji o praniu, ujawnianiu, zajmowaniu i konfiskacie dochodów pochodzących z przestępstwa, sporządzonej w Strasburgu dnia 8 listopada 1990 r.
  • Dziennik Ustaw - rok 2003 nr 046 poz. 396 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 marca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia składu wolnocłowego na terenie Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Jana Pawła II w Krakowie - Balicach  / Minister Finansów /
  • Dziennik Ustaw - rok 2003 nr 046 poz. 397 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2003 r. uchylające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia na zasadzie wzajemności opłaty wyrównawczej w stosunku do zagranicznych przedsiębiorców wykonujących międzynarodowy transport drogowy pojazdami samochodowymi zarejestrowanymi na terytorium Ukrainy, określenia wysokości tej opłaty, trybu jej wnoszenia oraz jednostek właściwych do jej pobierania  / Minister Infrastruktury /
  • Dziennik Ustaw - rok 2003 nr 046 poz. 398 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 marca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu świadczeń zdrowotnych, leków i leczniczych środków technicznych finansowanych z budżetu państwa, a także trybu nabywania i przekazywania świadczeniodawcom leków i leczniczych środków technicznych oraz trybu przekazywania środków publicznych na ich zakup  / Minister Zdrowia /
Więcej
  • Adres publikacyjny: