Money.pl

Prawo

Akty prawne

Dziennik Ustaw

Dziennik Ustaw - rok 2002, nr 173 z dnia 2002-10-17 - Archiwum aktów prawnych w Money.pl
Dziennik Ustaw - rok 2002, nr 173 z dnia 2002-10-17
  • Dziennik Ustaw - rok 2002 nr 173 poz. 1413 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 października 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia specjalnej strefy ekonomicznej w Kamiennej Górze.  / Rada Ministrów /
  • Dziennik Ustaw - rok 2002 nr 173 poz. 1414 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 października 2002 r. w sprawie sposobu dokumentowania prowadzonej przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego kontroli operacyjnej, przechowywania i przekazywania wniosków i zarządzeń oraz przechowywania, przekazywania, przetwarzania i niszczenia materiałów uzyskanych podczas stosowania tej kontroli.  / Prezes Rady Ministrów /
  • Dziennik Ustaw - rok 2002 nr 173 poz. 1415 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 25 września 2002 r. w sprawie szkolenia potwierdzającego przygotowanie zawodowe do wykonywania lub kierowania działalnością gospodarczą w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją i wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym oraz obrotu technologią o tym przeznaczeniu.  / Minister Gospodarki /
  • Dziennik Ustaw - rok 2002 nr 173 poz. 1416 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 września 2002 r. w sprawie określenia urządzeń, w których mogły być wykorzystywane substancje stwarzające szczególne zagrożenie dla środowiska.  / Minister Gospodarki /
  • Dziennik Ustaw - rok 2002 nr 173 poz. 1417 Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 24 września 2002 r. w sprawie określenia liczby promes i licencji na międzynarodowy transport drogowy rzeczy do dnia 31 grudnia 2002 r.  / Minister Infrastruktury /
  • Dziennik Ustaw - rok 2002 nr 173 poz. 1418 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 września 2002 r. w sprawie jednostek organizacyjnych uprawnionych do przeprowadzania badań potwierdzających, że produkt jest przydatny w żywieniu zwierząt.  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /
  • Dziennik Ustaw - rok 2002 nr 173 poz. 1419 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2002 r. w sprawie uzyskiwania tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia.  / Minister Zdrowia /
  • Dziennik Ustaw - rok 2002 nr 173 poz. 1420 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2002 r. w sprawie trybu składania ofert przez zespoły ratownictwa medycznego, sposobu przeprowadzania konkursu oraz zgłaszania i rozpatrywania skarg i protestów związanych z tymi czynnościami.  / Minister Zdrowia /
Więcej
  • Adres publikacyjny: