Money.pl

Prawo

Akty prawne

Dziennik Ustaw

Dziennik Ustaw - rok 2002, nr 81 z dnia 2002-06-21 - Archiwum aktów prawnych w Money.pl
Dziennik Ustaw - rok 2002, nr 81 z dnia 2002-06-21
 • Dziennik Ustaw - rok 2002 nr 081 poz. 731 Ustawa z dnia 23 maja 2002 r. o zmianie ustawy o gromadzeniu, przetwarzaniu i przekazywaniu informacji kryminalnych, ustawy o Policji, ustawy o cudzoziemcach i ustawy o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz o zmianie niektórych ustaw.  / Sejm /
 • Dziennik Ustaw - rok 2002 nr 081 poz. 732 Ustawa z dnia 23 maja 2002 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej.  / Sejm /
 • Dziennik Ustaw - rok 2002 nr 081 poz. 733 Ustawa z dnia 7 czerwca 2002 r. o zmianie ustawy o niektórych umowach kompensacyjnych zawieranych w związku z umowami dostaw na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa.  / Sejm /
 • Dziennik Ustaw - rok 2002 nr 081 poz. 734 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 czerwca 2002 r. w sprawie dokonywania dopłat ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego.  / Minister Finansów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2002 nr 081 poz. 735 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 7 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy przetwórstwie tworzyw sztucznych.  / Minister Gospodarki /
 • Dziennik Ustaw - rok 2002 nr 081 poz. 736 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 czerwca 2002 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia oceny wartości użytkowej lub hodowlanej zwierząt oraz do publikowania wyników tej oceny.  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /
 • Dziennik Ustaw - rok 2002 nr 081 poz. 737 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 czerwca 2002 r. w sprawie wysokości uposażenia i innych należności pieniężnych policjanta skierowanego do akademii lub innych szkół (na kursy) za granicą.  / Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji /
 • Dziennik Ustaw - rok 2002 nr 081 poz. 738 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2002 r. w sprawie świadectw służby i opinii o służbie funkcjonariuszy Straży Granicznej.  / Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji /
 • Dziennik Ustaw - rok 2002 nr 081 poz. 739 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2002 r. w sprawie kosztów wyżywienia i umundurowania otrzymanych w czasie nauki w szkołach Państwowej Straży Pożarnej, warunków ich zwracania oraz przypadków zwalniania z obowiązku zwrotu tych kosztów.  / Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji /
 • Dziennik Ustaw - rok 2002 nr 081 poz. 740 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2002 r. w sprawie urlopów policjantów.  / Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji /
 • Dziennik Ustaw - rok 2002 nr 081 poz. 741 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2002 r. w sprawie wprowadzenia płatnych urlopów dodatkowych dla policjantów.  / Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji /
Więcej
 • Adres publikacyjny: