Money.pl

Prawo

Akty prawne

Dziennik Ustaw

Dziennik Ustaw - rok 2002, nr 50 z dnia 2002-05-08 - Archiwum aktów prawnych w Money.pl
Dziennik Ustaw - rok 2002, nr 50 z dnia 2002-05-08
  • Dziennik Ustaw - rok 2002 nr 050 poz. 449 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 kwietnia 2002 r. w sprawie rozciągnięcia stosowania przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.  / Rada Ministrów /
  • Dziennik Ustaw - rok 2002 nr 050 poz. 450 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 kwietnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia zakresu określenia zadań w dziedzinie kultury objętych mecenatem państwa oraz szczegółowych zasad i trybu udzielania jednostkom samorządu terytorialnego dotacji na te zadania i dotacji celowych na dofinansowanie bieżących zadań własnych, związanych z prowadzeniem instytucji kultury, przejętych w dniu 1 stycznia 1999 r.  / Rada Ministrów /
  • Dziennik Ustaw - rok 2002 nr 050 poz. 451 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 lutego 2002 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w profilach kształcenia ogólnozawodowego.  / Minister Edukacji Narodowej i Sportu /
  • Dziennik Ustaw - rok 2002 nr 050 poz. 452 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 29 marca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dotacji przeznaczonych na finansowanie restrukturyzacji zatrudnienia.  / Minister Gospodarki /
  • Dziennik Ustaw - rok 2002 nr 050 poz. 453 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 kwietnia 2002 r. w sprawie szczególnego trybu postępowania przy przechowywaniu i sprzedaży zajętych broni, amunicji, materiałów wybuchowych i innych przedmiotów, na których posiadanie jest wymagane zezwolenie.  / Minister Gospodarki /
  • Dziennik Ustaw - rok 2002 nr 050 poz. 454 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 kwietnia 2002 r. w sprawie trybu zawiadamiania przez bank o zajęciu wierzytelności z rachunku bankowego w postępowaniu egzekucyjnym w administracji.  / Minister Finansów /
  • Dziennik Ustaw - rok 2002 nr 050 poz. 455 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 kwietnia 2002 r. w sprawie wynagradzania komisarzy wyborczych.  / Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji /
  • Dziennik Ustaw - rok 2002 nr 050 poz. 456 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków otrzymania przez policjanta dodatkowego wynagrodzenia za wykonywanie zleconych zadań wykraczających poza obowiązki służbowe.  / Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji /
  • Dziennik Ustaw - rok 2002 nr 050 poz. 457 Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 25 kwietnia 2002 r. w sprawie wykazu miejsc o klimacie szczególnie szkodliwym dla zdrowia przebywających w nich na placówkach zagranicznych członków służby zagranicznej.  / Minister Spraw Zagranicznych /
Więcej
  • Adres publikacyjny: