Money.pl

Prawo

Akty prawne

Dziennik Ustaw

Dziennik Ustaw - rok 2002, nr 5 z dnia 2002-01-22 - Archiwum aktów prawnych w Money.pl
Dziennik Ustaw - rok 2002, nr 5 z dnia 2002-01-22
 • Dziennik Ustaw - rok 2002 nr 005 poz. 46 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.  / Rada Ministrów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2002 nr 005 poz. 47 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia przypadków, w których wynagrodzenia w jednostkach państwowej sfery budżetowej mogą być wypłacane ponad ustalony poziom wynagrodzeń.  / Rada Ministrów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2002 nr 005 poz. 48 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2001 r. w sprawie procedur uproszczonych.  / Minister Finansów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2002 nr 005 poz. 49 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 stycznia 2002 r. w sprawie zamknięcia plafonu taryfowego ilościowego na przywóz niektórych towarów rolnych pochodzących z Republiki Estońskiej.  / Minister Gospodarki /
 • Dziennik Ustaw - rok 2002 nr 005 poz. 50 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 stycznia 2002 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania praktyki, sposobu organizacji kursów specjalistycznych i przeprowadzania egzaminów kwalifikacyjnych dla kandydatów na inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego.  / Minister Infrastruktury /
 • Dziennik Ustaw - rok 2002 nr 005 poz. 51 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 stycznia 2002 r. w sprawie uzyskiwania certyfikatów kompetencji zawodowych w transporcie drogowym.  / Minister Infrastruktury /
 • Dziennik Ustaw - rok 2002 nr 005 poz. 52 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 10 stycznia 2002 r. w sprawie opłaty za wpis na listę rzeczoznawców samochodowych oraz dokumentów z tym związanych.  / Minister Infrastruktury /
 • Dziennik Ustaw - rok 2002 nr 005 poz. 53 Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury i Obrony Narodowej z dnia 17 stycznia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ruchu lotniczego cywilnych statków powietrznych.  / Minister Infrastruktury, Minister Obrony Narodowej /
 • Dziennik Ustaw - rok 2002 nr 005 poz. 54 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 stycznia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie służby wojskowej żołnierzy zawodowych.  / Minister Obrony Narodowej /
 • Dziennik Ustaw - rok 2002 nr 005 poz. 55 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie zakresu i warunków współpracy Państwowej Straży Rybackiej ze Społeczną Strażą Rybacką.  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /
Więcej
 • Adres publikacyjny: