Money.pl

Prawo

Akty prawne

Dziennik Ustaw

Dziennik Ustaw - rok 2000, nr 36 z dnia 2000-04-14 - Archiwum aktów prawnych w Money.pl
Dziennik Ustaw - rok 2000, nr 36 z dnia 2000-04-14
 • Dziennik Ustaw - rok 2000 nr 036 poz. 402 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 kwietnia 2000 r. w sprawie przeprowadzania konkursów na stanowiska dyrektorów w jednostkach organizacyjnych Służby Celnej.  / Minister Finansów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2000 nr 036 poz. 403 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 kwietnia 2000 r. w sprawie przyznawania świadczeń związanych z przeniesieniem funkcjonariusza celnego do pełnienia służby w innej miejscowości.  / Minister Finansów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2000 nr 036 poz. 404 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 kwietnia 2000 r. w sprawie wysokości zobowiązania Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa wobec budżetu państwa, terminów wpłat oraz organu właściwego do ich poboru.  / Minister Finansów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2000 nr 036 poz. 405 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 kwietnia 2000 r. w sprawie trybu przeprowadzania postępowania wyjaśniającego i dyscyplinarnego oraz sposobu wykonywania kar dyscyplinarnych w stosunku do funkcjonariuszy celnych.  / Minister Finansów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2000 nr 036 poz. 406 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 kwietnia 2000 r. w sprawie sposobu obliczania i wypłacania nagrody jubileuszowej funkcjonariuszom celnym.  / Minister Finansów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2000 nr 036 poz. 407 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 kwietnia 2000 r. w sprawie służby przygotowawczej w Służbie Celnej.  / Minister Finansów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2000 nr 036 poz. 408 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 kwietnia 2000 r. w sprawie stawek uposażenia zasadniczego w Służbie Celnej, wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatków do uposażenia zasadniczego.  / Minister Finansów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2000 nr 036 poz. 409 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 14 kwietnia 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze obrabiarek do drewna.  / Minister Gospodarki /
 • Dziennik Ustaw - rok 2000 nr 036 poz. 410 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 kwietnia 2000 r. w sprawie wysokości równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie.  / Minister Obrony Narodowej /
 • Dziennik Ustaw - rok 2000 nr 036 poz. 411 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 kwietnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników zatrudnionych w niektórych jednostkach organizacyjnych sfery budżetowej resortu spraw wewnętrznych i administracji.  / Minister Pracy i Polityki Społecznej /
 • Dziennik Ustaw - rok 2000 nr 036 poz. 412 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 kwietnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za pracę pracowników zatrudnionych w wojskowych jednostkach organizacyjnych sfery budżetowej podporządkowanych Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji.  / Minister Pracy i Polityki Społecznej /
 • Dziennik Ustaw - rok 2000 nr 036 poz. 413 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 kwietnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie referendarzy sądowych i aplikacji referendarskiej.  / Minister Sprawiedliwości /
 • Dziennik Ustaw - rok 2000 nr 036 poz. 414 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 kwietnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Straży Granicznej.  / Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji /
 • Dziennik Ustaw - rok 2000 nr 036 poz. 415 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 kwietnia 2000 r. w sprawie warunków technicznych eksploatacji pojazdów szynowych.  / Minister Transportu i Gospodarki Morskiej /
 • Dziennik Ustaw - rok 2000 nr 036 poz. 416 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 14 kwietnia 2000 r. w sprawie badań psychologicznych kierujących pojazdami oraz kandydatów na instruktorów i egzaminatorów.  / Minister Transportu i Gospodarki Morskiej /
Więcej
 • Adres publikacyjny: