Money.pl

Prawo

Akty prawne

Dziennik Ustaw

Dziennik Ustaw - rok 1982, nr 10 z dnia 1982-04-02 - Archiwum aktów prawnych w Money.pl
Dziennik Ustaw - rok 1982, nr 10 z dnia 1982-04-02
  • Dziennik Ustaw - rok 1982 nr 010 poz. 71 Konwencja w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 18 grudnia 1979 r.
  • Dziennik Ustaw - rok 1982 nr 010 poz. 72 Oświadczenie Rządowe z dnia 26 lutego 1982 r. w sprawie ratyfikacji przez Polską Rzeczpospolitą Ludową Konwencji w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet, przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 18 grudnia 1979 r.
  • Dziennik Ustaw - rok 1982 nr 010 poz. 73 Umowa między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Algierską Republiką Ludowo-Demokratyczną dotycząca obrotu prawnego w sprawach cywilnych i karnych, podpisana w Algierze dnia 9 listopada 1976 r.
  • Dziennik Ustaw - rok 1982 nr 010 poz. 74 Oświadczenie Rządowe z dnia 27 lutego 1982 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Algierską Republiką Ludowo-Demokratyczną dotyczącej obrotu prawnego w sprawach cywilnych i karnych, podpisanej w Algierze dnia 9 listopada 1976 r.
  • Dziennik Ustaw - rok 1982 nr 010 poz. 75 Oświadczenie Rządowe z dnia 23 lutego 1982 r. o przyjęciu załącznika E.6 do Międzynarodowej konwencji dotyczącej uproszczenia i harmonizacji postępowania celnego, sporządzonej w Kyoto dnia 18 maja 1973 r., dotyczącego odpraw warunkowych towarów przeznaczonych do przetworzenia w kraju przywozu.
  • Dziennik Ustaw - rok 1982 nr 010 poz. 76 Oświadczenie Rządowe z dnia 23 lutego 1982 r. o przyjęciu załącznika E.8 do Międzynarodowej konwencji dotyczącej uproszczenia i harmonizacji postępowania celnego, sporządzonej w Kyoto dnia 18 maja 1973 r., dotyczącego odpraw warunkowych towarów przeznaczonych do przetworzenia za granicą.
  • Dziennik Ustaw - rok 1982 nr 010 poz. 77 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 marca 1982 r. w sprawie złagodzenia obciążeń w podatku od spadków i darowizn.  / Rada Ministrów /
  • Dziennik Ustaw - rok 1982 nr 010 poz. 78 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 marca 1982 r. w sprawie niektórych podatków i opłat terenowych.  / Minister Finansów /
Więcej
  • Adres publikacyjny: