Money.pl

Prawo

Akty prawne

Dziennik Ustaw

Dziennik Ustaw - rok 1981, nr 10 z dnia 1980-10-09 - Archiwum aktów prawnych w Money.pl
Dziennik Ustaw - rok 1981, nr 10 z dnia 1980-10-09
  • Dziennik Ustaw - rok 1981 nr 010 poz. 43 Protokół podpisany w Sofii dnia 27 czerwca 1980 r. do Umowy między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Ludową Republiką Bułgarii o pomocy prawnej i stosunkach prawnych w sprawach cywilnych, rodzinnych i karnych, podpisanej w Warszawie dnia 4 grudnia 1961 r.
  • Dziennik Ustaw - rok 1981 nr 010 poz. 44 Oświadczenie Rządowe z dnia 30 marca 1981 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Protokołu podpisanego w Sofii dnia 27 czerwca 1980 r. do Umowy między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Ludową Republiką Bułgarii o pomocy prawnej i stosunkach prawnych w sprawach cywilnych, rodzinnych i karnych, podpisanej w Warszawie dnia 4 grudnia 1961 r.
  • Dziennik Ustaw - rok 1981 nr 010 poz. 45 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 kwietnia 1981 r. w sprawie uznania Związku Byłych Żołnierzy Zawodowych za stowarzyszenie wyższej użyteczności.  / Rada Ministrów /
  • Dziennik Ustaw - rok 1981 nr 010 poz. 46 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 kwietnia 1981 r. w sprawie zbiórki, skupu i uprzydatniania surowców wtórnych.  / Rada Ministrów /
  • Dziennik Ustaw - rok 1981 nr 010 poz. 47 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 6 kwietnia 1981 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalania prawa do zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej oraz ich rodzin i w sprawie wypłaty świadczeń pieniężnych z tytułu tego zaopatrzenia.  / Minister Spraw Wewnętrznych /
  • Dziennik Ustaw - rok 1981 nr 010 poz. 48 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 marca 1981 r. w sprawie ustalenia stawek procentowych podatku od wynagrodzeń od dodatkowych wynagrodzeń i niektórych innych przychodów.  / Minister Finansów /
  • Dziennik Ustaw - rok 1981 nr 010 poz. 49 Rozporządzenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 6 kwietnia 1981 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obliczania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne oraz świadczeń z ubezpieczenia społecznego z tytułu zatrudnienia w spółdzielczych zakładach usługowych.  / Minister Pracy, Płac i Spraw Socjalnych /
Więcej
  • Adres publikacyjny: