Money.pl

Prawo

Akty prawne

Dziennik Ustaw

Dziennik Ustaw - rok 1976, nr 14 z dnia 1971-09-23 - Archiwum aktów prawnych w Money.pl
Dziennik Ustaw - rok 1976, nr 14 z dnia 1971-09-23
 • Dziennik Ustaw - rok 1976 nr 014 poz. 78 Protokół do Międzynarodowej konwencji o rybołówstwie na Północno-Zachodnim Atlantyku, dotyczący poprawek do tej konwencji, sporządzony w Waszyngtonie dnia 6 października 1970 r.
 • Dziennik Ustaw - rok 1976 nr 014 poz. 79 Oświadczenie Rządowe z dnia 4 marca 1976 r. w sprawie wejścia w życie Protokołu do Międzynarodowej konwencji o rybołówstwie na Północno-Zachodnim Atlantyku, dotyczącego poprawek do tej konwencji, sporządzonego w Waszyngtonie dnia 6 października 1970 r.
 • Dziennik Ustaw - rok 1976 nr 014 poz. 80 Protokół do Umowy między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Niemiecką Republiką Demokratyczną o obrocie prawnym w sprawach cywilnych, rodzinnych i karnych, podpisanej w Warszawie dnia 1 lutego 1957 r., sporządzony w Warszawie dnia 18 kwietnia 1975 r.
 • Dziennik Ustaw - rok 1976 nr 014 poz. 81 Oświadczenie Rządowe z dnia 15 marca 1976 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Protokołu do Umowy między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Niemiecką Republiką Demokratyczną o obrocie prawnym w sprawach cywilnych, rodzinnych i karnych, podpisanej w Warszawie dnia 1 lutego 1957 r., sporządzonego w Warszawie dnia 18 kwietnia 1975 r.
 • Dziennik Ustaw - rok 1976 nr 014 poz. 82 Oświadczenie Rządowe z dnia 19 marca 1976 r. w sprawie wejścia w życie zmian do tekstu załącznika I do Konwencji międzynarodowej o przewozie towarów kolejami (CIM), podpisanej w Bernie dnia 25 lutego 1961 r., zawierającego Regulamin międzynarodowy dla przewozu koleją towarów niebezpiecznych (RID).
 • Dziennik Ustaw - rok 1976 nr 014 poz. 83 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 marca 1979 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Energetyki i Energii Atomowej.  / Rada Ministrów /
 • Dziennik Ustaw - rok 1976 nr 014 poz. 84 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 marca 1976 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Górnictwa.  / Rada Ministrów /
 • Dziennik Ustaw - rok 1976 nr 014 poz. 85 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 marca 1976 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Hutnictwa.  / Rada Ministrów /
 • Dziennik Ustaw - rok 1976 nr 014 poz. 86 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 marca 1976 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Przemysłu Maszyn Ciężkich i Rolniczych.  / Rada Ministrów /
 • Dziennik Ustaw - rok 1976 nr 014 poz. 87 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 marca 1976 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Przemysłu Maszynowego.  / Rada Ministrów /
 • Dziennik Ustaw - rok 1976 nr 014 poz. 88 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 marca 1976 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki Materiałowej.  / Rada Ministrów /
 • Dziennik Ustaw - rok 1976 nr 014 poz. 89 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 marca 1976 r. w sprawie zasad i trybu koordynacji działalności organów kontroli, inspekcji i rewizji z działalnością Najwyższej Izby Kontroli.  / Prezes Rady Ministrów /
 • Dziennik Ustaw - rok 1976 nr 014 poz. 90 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 marca 1976 r. w sprawie szczegółowych zasad powoływania i uprawnień inspektorów-rzeczoznawców i inspektorów społecznych Najwyższej Izby Kontroli oraz zasad wynagradzania inspektorów-rzeczoznawców.  / Prezes Rady Ministrów /
Więcej
 • Adres publikacyjny: